Entrades

EL GAS ACETILÈ I L’ENLLUMENAT: EL CAS DE J. BTA. TORRUELLA

Imatge
L’ús del gas com element combustible ja era conegut al voltant del segle XVII a partir d’experiments del flamenc Johann Baptista van Helmont, el francès Ilean Tardin i, sobretot, el britànic John Clayton. Aquest obtingué gas mitjançant la destil.lació del carbó d’hulla, un carbó de qualitat, col.locat en recipients dins de forns i sotemesos a molt altes temperatures. Seria aproximadament a començaments del segle XIX quan la utilització del gas es fa extensiva a l’enllumenat, tant públic com privat. Seria Philippe Lebon qui realitzaria la primera exhibició pública de l’aplicació del gas a l’enllumenat a un hotel de Paris el 1801 a partir de combustió de fusta i un any més tard ho faria William Murdock a l’empresa “Boulton & Watt” de Londres emprant la combustió de carbó d’hulla. És aquest el punt d’inflexió per a una progressió important i ràpida de l’explotació industrial del gas. No obstant, al final del mateix segle l’electricitat iniciaria el seu desenvolupament meteòric i subst

SABADELL A AMÈRICA: EXPOSICIÓ UNIVERSAL DE FILADÈLFIA. 1876

Imatge
El context històric i polític de l’estat espanyol en el qual esdevé l’Exposició Universal de Filadèlfia no podia ser més convuls i canviant. Per explicar-ho ens caldrà prendre el fil dels esdeveniments que hi tingueren lloc a partir de la Revolució de setembre de 1868. Efectivament, el 18 de setembre d’aquest any esclata La Gloriosa que acaba amb la monarquia borbònica representada per Isabel II (fugida el dia 30 del mateix mes) i, tot seguit, el 15 de gener següent, tenen lloc les eleccions a Corts Constituents que haurien de procedir a la redacció d’una nova constitució. En aquestes, es fa palès el triomf folgat dels partits d’arrel monàrquica que aconsegueixen que el Parlament es pronuncii sobre aquesta forma de govern un cop constituït i la preservi en la futura constitució. Per tant, s’inicien tant els treballs per a la redacció de la nova carta magna com, alhora, la cerca d’un nou monarca per ocupar el tron espanyol. Aquesta tasca li correspon directament al general Prim mentre e