Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: febrer, 2022

EL GAS ACETILÈ I L’ENLLUMENAT: EL CAS DE J. BTA. TORRUELLA

Imatge
L’ús del gas com element combustible ja era conegut al voltant del segle XVII a partir d’experiments del flamenc Johann Baptista van Helmont, el francès Ilean Tardin i, sobretot, el britànic John Clayton. Aquest obtingué gas mitjançant la destil.lació del carbó d’hulla, un carbó de qualitat, col.locat en recipients dins de forns i sotemesos a molt altes temperatures. Seria aproximadament a començaments del segle XIX quan la utilització del gas es fa extensiva a l’enllumenat, tant públic com privat. Seria Philippe Lebon qui realitzaria la primera exhibició pública de l’aplicació del gas a l’enllumenat a un hotel de Paris el 1801 a partir de combustió de fusta i un any més tard ho faria William Murdock a l’empresa “Boulton & Watt” de Londres emprant la combustió de carbó d’hulla. És aquest el punt d’inflexió per a una progressió important i ràpida de l’explotació industrial del gas. No obstant, al final del mateix segle l’electricitat iniciaria el seu desenvolupament meteòric i subst