Entrades

EXPOSICIÓ INDUSTRIAL DE BARCELONA 1897 / MADRID 1897-98

Imatge
Els aires lliurecanvistes que va aportar la Revolució de Setembre de 1868 amb la promulgació de l’Aranzel del ministre Laureà Figuerola de l’any següent experimenten un brusc gir cap el proteccionisme a començaments de la dècada que ocuparà la nostra atenció en el present capítol. Les darreres manifestacions d’aquell lliurecanvisme les hem analitzat, d’una banda, a l’apartat dedicat a l’Exposició Regional de Vilanova i la Geltrú de 1882 per coincidir aquesta amb la signatura del tractat de comerç amb França i també, d’altra banda, apareixerien al conveni signat amb Anglaterra quatre anys més tard. Aquestes actuacions generarien la reacció immediata dels fabricants tèxtils catalans però també dels propietaris cerealistes castellans (afectats molt directament per l’entrada de blat procedent d’altres països europeus i també dels Estats Units a preus inferiors als propis gràcies a la menor càrrega impositiva de l’aranzel vigent i també a l’abaratiment dels transports terrestres i marítims)

EXPOSICIÓ REGIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ: 1882

Imatge
Pràcticament des que el 13 gener de 1877 la “Gaceta de Madrid” publiqués la reial ordre mitjançant la qual l’estat espanyol concedia a Francesc Gumà i Ferran l’autorització “… para construir sin subvención ni auxilio del estado…” l’enllaç de ferrocarril entre Valls i la ciutat de Barcelona tot travessant Vilanova i la Geltrú, Gumà va acaronar la idea de realitzar una exposició de productes i maquinària de tots aquells fabricants i constructors que operaven dins la província de Barcelona on la línia discorreria i, sobretot, de la ciutat de Vilanova com a mostra de tot allò que des d’aquí es podria vendre i transportar-se a d’altres localitats de la regió i, més endavant, a d’altres territoris de l’estat. Memòria del projecte de ferrocarril Valls a Vilanova fins a Barcelona presentada per la societat promotora del mateix dirigida per Francesc Gumà. Abril 1878   Gumà era fill de Vilanova, emprenedor (malgrat venir d’una família benestant) i benefactor de la ciutat gràcies a la seva fortu