Entrades

PARIS 1900: SABADELL NO DESCANSA...

Imatge
L’any que es celebra la cinquena Exposició Universal a la ciutat de París és hereu, pel que fa a l’estat espanyol i, de retruc, a Catalunya, d’uns esdeveniments que marcarien el futur d’ambdós països i que mereixen una anàlisi ràpida i entenedora que permeti avaluar-los correctament. La nostra narració exigeix mirar només dos anys abans per descobrir el primer factor determinant del que comentem. Em refereixo al desastre colonial espanyol de 1898 i quins efectes sobre la societat, la política i l’economia d’Espanya i de Catalunya són extremadament notables i no sempre sota el signe negatiu. Ho repassem. L’esfondrament del que havia estat anomenat "imperi espanyol" no provoca, contràriament al que podria semblar d’antuvi, el col.lapse econòmic sinó més aviat el moral, polític i social del que fou la metròpoli. En sentit estricte, la situació de retirada de les colònies per part de la burgesia propietària i industrial espanyola comportaria, alhora, la repatriació de capitals ca

SABADELL A AMÈRICA (II): EXPOSICIÓ UNIVERSAL DE CHICAGO. 1893

Imatge
No era la primera vegada que els Estats Units d’Amèrica celebraven una Exposició Universal. Ja anteriorment, el 1876, Filadèlfia va acollir la primera d’elles amb motiu de la celebració del centenari de la Declaració d’Independència d’aquest país. Però en aquesta ocasió, el 1893, el govern federal va creure adient celebrar el 400 aniversari del desembarcament de Cristòfol Colom al continent. I, a més a més, l'Exposició Colombina (com se la coneixeria arreu) també seria una magnífica excusa i oportunitat per reactivar la ciutat que l'acollia que tot just feia 22 anys (el 1871) havia sofert un gegantí incendi que havia devastat una part rellevant de la mateixa. Aquest incendi, declarat la nit del dia 8 al 9 d’octubre, arribaria a provocar unes 200 víctimes, destruiria uns 20.000 edificis i generaria unes pèrdues estimades de 200 milions de dòlars a més a més de deixar sense habitatge a 100.000 persones (1). Però estructurem el nostre relat des de l’inici. La idea d’una nova Expos