Entrades

SABADELL A AMÈRICA: EXPOSICIÓ UNIVERSAL DE FILADÈLFIA. 1876

Imatge
El context històric i polític de l’estat espanyol en el qual esdevé l’Exposició Universal de Filadèlfia no podia ser més convuls i canviant. Per explicar-ho ens caldrà prendre el fil dels esdeveniments que hi tingueren lloc a partir de la Revolució de setembre de 1868. Efectivament, el 18 de setembre d’aquest any esclata La Gloriosa que acaba amb la monarquia borbònica representada per Isabel II (fugida el dia 30 del mateix mes) i, tot seguit, el 15 de gener següent, tenen lloc les eleccions a Corts Constituents que haurien de procedir a la redacció d’una nova constitució. En aquestes, es fa palès el triomf folgat dels partits d’arrel monàrquica que aconsegueixen que el Parlament es pronuncii sobre aquesta forma de govern un cop constituït i la preservi en la futura constitució. Per tant, s’inicien tant els treballs per a la redacció de la nova carta magna com, alhora, la cerca d’un nou monarca per ocupar el tron espanyol. Aquesta tasca li correspon directament al general Prim mentre e

PARIS 1900: SABADELL NO DESCANSA...

Imatge
L’any que es celebra la cinquena Exposició Universal a la ciutat de París és hereu, pel que fa a l’estat espanyol i, de retruc, a Catalunya, d’uns esdeveniments que marcarien el futur d’ambdós països i que mereixen una anàlisi ràpida i entenedora que permeti avaluar-los correctament. La nostra narració exigeix mirar només dos anys abans per descobrir el primer factor determinant del que comentem. Em refereixo al desastre colonial espanyol de 1898 i quins efectes sobre la societat, la política i l’economia d’Espanya i de Catalunya són extremadament notables i no sempre sota el signe negatiu. Ho repassem. L’esfondrament del que havia estat anomenat "imperi espanyol" no provoca, contràriament al que podria semblar d’antuvi, el col.lapse econòmic sinó més aviat el moral, polític i social del que fou la metròpoli. En sentit estricte, la situació de retirada de les colònies per part de la burgesia propietària i industrial espanyola comportaria, alhora, la repatriació de capitals ca