Entrades

SABADELL, 1925

Imatge
En aquest any de 1925 ens trobem immersos en la dinàmica repressiva imposada de forma gens dissimulada per la dictadura de Primo de Rivera contra els moviments i partits d'esquerres (la CNT passa a la clandestinitat al maig de 1924) i el nacionalisme català. La cobertura legal a tota aquesta repressió contra el catalanisme (polític o cultural) l'ofereix una de les primeres mesures d'excepció que prendrà el directori militar mitjançant la promulgació d'un decret anomenat de "Repressió del Separatisme" que castigava els atacs a la unitat d'Espanya i l'ús del català i la senyera dins les institucions públiques (18 de setembre de 1923). Només divuit mesos després del pronunciament militar, al març d'aquest 1925, el general dissol la Mancomunitat de Catalunya tot traint el compromís contret amb la Lliga Regionalista de no fer-ho si aquesta força política donava suport al cop militar i, a més a més, tot presidint-la l'espanyolista Alfonso Sala. Josep

"PAÑOS RAMOS": LA VOLUNTAT I L'AMBICIÓ D'UN EMPRENEDOR

Imatge
Guillermo Ramos León, fundador de l'empresa que portaria el seu nom, podria qualificar-se d'autèntic home fet a sí mateix però en versió dels segles XIX i XX, a cavall dels quals hi viuria. Aquesta actitud i valentia que el personatge que ens ocupa va fer créixer durant la seva vida ha motivat el nostre interès per tractar-lo de manera més o més extensa quan, en realitat, no va tenir vinculació personal amb la nostra ciutat. No obstant, el trasllat a Sabadell de la producció que el seu negoci de comercialització de teixits va requerir i l'extensió de la seva presència industrial a la ciutat han merescut la nostra atenció. Guillermo Ramos va néixer a la petitíssima població soriana de Las Fuesas al 1857 però acabaria essent fill adoptiu de la veïna Fuentes de Magaña (avui dia, un nucli amb menys de 80 habitants) (1). No obstant, les dificultats per guanyar-se la vida en aquest entorn van obligar Guillermo a emigrar. El destí escollit (ignorem els motius concrets) fou Barce

SABADELL, 1920

Imatge
  Iniciem amb aquest article una sèrie de publicacions periòdiques on repassarem els esdeveniments socials, culturals i industrials més rellevants que van tenir lloc a la nostra ciutat en diferents anys concrets. Pensem que agrupar tots aquells fets en una sola visió de conjunt ens ajudarà a fer-nos una idea molt més aproximada de la realitat viscuda pels nostres con-ciutadans en cadascun dels anys analitzats i a convertir la història de Sabadell en quelcom més dinàmic que no pas la visió que ens ofereix narrar només esdeveniments polítics, socials o econòmics de forma aïllada o específica. Justament per aquesta mirada global, les nostres narracions no tindran un afany d'exhaustivitat que faci inacabable el relat sinó que, ans al contrari, dibuixarem el més rellevant del moment per evitar destorbar al lector amb detalls i dades excessives. Aquest sacrifici d'informació creiem que anirà en benefici d'aquesta visió general que volem donar-li. L'any